× Thông báo: Hệ thống E-learing đã phân luồng để tránh quá tải. Sinh viên loại hình đào tạo đại trà click vào đây. Sinh viên loại hình đào tạo chất lượng cao click vào đây. Các hệ khác click vào đây.

Hướng dẫn Tân Sinh viên/Phụ Huynh khóa 2019

Hướng dẫn sử dụng trang cá nhân sinh viên

Hướng dẫn sinh viên sử dụng trang thông tin cá nhân, thời khóa biểu, đăng ký học phần, học phí, bảng điểm... (Xem tiếp)

Hướng dẫn kiểm tra ngoại ngữ đầu vào

Hướng dẫn Tân sinh viên cách thức thi kiểm tra ngoại ngữ đầu vào 2019 (Xem tiếp)

Hỏi đáp

Trang hỗ trợ trực tuyến(Nhấp vào đây)